ZBOROWSKIE

Spotkanie seniorów w Zborowskiem

Opublikowano: sobota, 15 kwietnia 2023 21:12

Dnia 11 lutego 2023, w nawiązaniu do cyklu imprez w naszym „Roku Jubileuszowym”, odbyło się spotkanie seniorów naszej parafii. W kościele o godzinie 9.00 odbyła się uroczysta msza święta, zakończona pamiątkowym zdjęciem.

Po jej zakończeniu, seniorzy z pomocą swoich rodzin udali się do siedziby „Koła Gospodyń Wiejskich”, gdzie zostali serdecznie przyjęci, zarówno przez członkinie „Koła” jak i przedstawicieli stacji Caritas.

Spotkanie rozpoczęło się spektaklem teatralnym przygotowanym przez Siostry Nowicjuszki naszego klasztoru z udziałem dzieci i młodzieży naszej parafii.

Organizatorzy spotkania przygotowali poczęstunek dla wszystkich, by umilić spotkanie, rozmowy, dyskusje.

O udokumentowanie tego spotkania poprosiłem panią Emilię Onysek, która doskonale wywiązała się z postawionego przed nią zadania.

Zapraszam do obejrzenia relacji zdjęciowej ze spotkania.

Część pierwsza – w kościele.

Część druga – w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich.

Na zakończenie tego artykułu, chciałbym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tego spotkania, serdecznie podziękować.

Jak na naszą niewielką, lokalną społeczność udało się pokazać, wręcz przykładowo, doskonałą współpracę wielu osób i organizacji.

Zaangażował się nasz proboszcz, Koło Gospodyń Wiejskich, Stacja Caritas, siostry nowicjuszki naszego klasztoru, nasza młodzież, ale jak by najmniej zaangażowali się nasi seniorzy.

Rozumiem, że stan zdrowia niektórych nie pozwolił uczestniczyć w mszy lub spotkaniu, ale na podstawie materiału zdjęciowego wnioskuję, że frekwencja mogłaby być większa.

Opracował: Witold Segeth

Zdjęcia: Emila Onysek Współpraca: Zofia Segeth Opracowanie graficzne: SEGETH-NET