ZBOROWSKIE

Ojciec Leon Ledwoń

Opublikowano: wtorek, 10 września 2013 12:52

Leon Ledwoń urodził się 7 kwietnia 1932 roku w Zborowskiem w rodzinie Zofii i Jana Ledwoń.

Miał o trzy lata starszą, siostrę Marię.

Dnia 9 kwietnia 1932 roku ostał ochrzczony w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zborowskiem, przez ówczesnego proboszcza ks. Alfonsa Schiwona.

Naukę rozpoczął w Szkole Podstawowej w Zborowskiem (wtedy Ostenwalde) 1 kwietnia 1938 roku i po wielu perturbacjach związanych z zawieruchą wojenną ukończył ją w 1946 roku.

W maju 1942 roku przystąpił do pierwszej Komunii Świętej, a 10 października tegoż roku przyjął sakrament bierzmowania.

Rodzice Leona Ledwoń:

Zofia Ledwoń ur. 14.05.1904 zm. 12.08.1975

Jan Ledwoń ur. 08.05.1901 zm. 05.10.1948

W roku 1946 rozpoczął naukę w Małym Seminarium Ojców Oblatów im. Św. Stanisława Kostki w Lublińcu, w którym 16 czerwca 1951 roku uzyskał świadectwo dojrzałości.

Pierwsze śluby zakonne złożył w 1952 r. Następnie przez 6 lat studiował filozofię i teologię w obrzańskim seminarium. 23 czerwca 1957 roku przyjął święcenia subdiakonatu, a 22 czerwca 1958 otrzymał święcenia prezbiteriatu.

22 czerwca 1958 - Święcenia Kapłańskie w Obrze

KAZIMIERZ JÓZEF KOWALSKI
Z MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I ŁASKI STOLICY APOSTOLSKIEJ
BISKUP CHEŁMIŃSKI

Wszystkim i każdemu, kto czytać będzie niniejsze pismo, oznajmiamy i zaświadczamy, że wsparci Bożą łaską w roku Pańskim tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym siódmym, dnia dwudziestego trzeciego czerwca, w którym przypadała druga niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, w czasie uroczystej Mszy św. w kościele parafialnym w Obrze, drogiemu w Chrystusie Leonowi Ledwoniowi OMI, którego zdolności i zdatność potwierdzone zostały egzaminami, zgodnie z obrzędami, prawem i zwyczajami Świętego Kościoła Rzymskiego, wynosimy i święcimy w Panu do stopnia subdiakonatu.
Potwierdzeniem tego jest niniejszy dokument własnoręcznie podpisany i opatrzony naszą pieczęcią.

Pelplin, dnia 25 czerwca 1957

Kazimierz Kowalski
Biskup Chełmiński

Świadectwo przyjęcia święceń subdiakonatu
Tłumaczenie: Bp. Paweł Stobrawa

Prymicje w Zborowskiem 6 lipca 1958

Mama Zofia udziela błogosławieństwa synowi, ojciec niestety nie dożył tej wspaniałej uroczystości.

Pamiątkowe zdjęcie z rodziną i ówczesnym naszym proboszczem ks. Romanem Kulessą.

Grupowe zdjęcie z prymicji w Zborowskiem

Od lipca 1958 do lipca 1959 uczestniczył w Studium Pastoralnym w Lublińcu.

W lipcu 1959 roku został mianowany wikariuszem w domu Ojców Oblatów w Kędzierzynie- Koźlu, parafia Św. Mikołaja.

Od lipca 1960 do lipca 1963 był wikariuszem w parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Gorzowie Wielkopolskim.

Od sierpnia 1963 służył pomocą duszpasterską w parafii pod wezwaniem Stanisława Kostki w Lublińcu.

Dnia 1 sierpnia 1964 został powołany na stanowisko rektora kościoła pod wezwaniem Św. Jacka we Wrocławiu.

12 sierpnia 1965 został mianowany kapelanem Sióstr Świętej Rodziny w Konstantynowie Łódzkim.

Dnia 1 września 1966 roku został wikariuszem w kościele p.w. Niepokalanego Serca Maryii w Laskowicach Pomorskich.

1 lipca 1969 został ekonomem domu i wikarym w kościele p.w. Św. Jakuba Apostoła w Obrze.

Dnia 1 lipca 1975 zostaje skierowany do Kędzierzyna-Koźla ( w którym był już pod koniec lat pięćdziesiątych) ponownie na stanowisko wikariusza i dodatkowo ekonoma domu.

Od lipca 1978 był wikariuszem i katechetą w nowej placówce O. Oblatów w Białogardzie.

W lipcu 1979 został przeniesiony do Milanówka k. Warszawy, gdzie powierzono mu obowiązki wikariusza.

Od lipca 1980 roku objął posadę wikariusza i Ekonoma Domu w parafii p.w. Św. Józefa w Gorzowie Wielkopolskim.

W 1989 roku został skierowany do kościoła p.w. Św. Józefa w Gdańsku jako spowiednik.

15 czerwca 2008 obchodził w Zborowskiem złoty jubileusz, czyli 50-cio lecie kapłaństwa.

O. Leon Ledwoń OMI

Z okazji jubileuszu gratulacje składa (też nasz parafianin) Bp. Paweł Stobrawa

Na tę podniosłą uroczystość, rodzina przygotowała piękną kronikę, za udostępnienie której serdecznie dziękuję, a z której to właśnie pochodzą wszystkie moje informacje i zdjęcia.

Ojciec Leon Ledwoń zmarł w godzinach wieczornych 10 września 2012 w Gdańsku w wieku 80 lat. Pogrzeb odbył się w kościele o. Oblatów w Lublińcu, w czwartek 13 września o godz. 11.00.

Witold Segeth

Opracowanie graficzne: SEGETH.NET
Tłumaczenie i współpraca: Bp. Paweł Stobrawa