ZBOROWSKIE

Dzwony

Opublikowano: piątek, 14 września 2012 19:37

Podczas jednej z rozmów z księdzem dziekanem parafii w Zborowskiem Janem Grochlą, poruszyliśmy temat dzwonów. Nasz proboszcz pokazał mi notatkę którą przygotował na podstawie zapisów w kronice parafialnej, rachunków i korespondencji z tym związanej. Poniżej przedstawię ten krótki opis i kilka zdjęć.

Jan Grochla - Fot. SEGETH-NET 2012

Zachował się w kancelarii parafialnej rachunek z datą 3 sierpnia 1922 roku, wystawiony przez firmę Geittner z Wrocławia, za dzwony dla parafii w Zborowskiem. Kolejna notatka mówi o tym iż zostały przywiezione 13 grudnia 1922 roku.

  1. Dzwon o tonacji "b" - średnica 110 cm - waga 450 kg.
  2. Dzwon o tonacji "des" - średnica 90 cm - waga 320 kg.
  3. Dzwon o tonacji "es" - średnica 82 cm - waga 240 kg.

W 1944 roku dzwony zdjęto, a dźwięk nowych zabrzmiał dopiero po 30 latach.

W 1974 roku staraniem parafian i O. Kiliana (emerytowanego księdza misjonarza z Klasztoru Sióstr Służebniczek NMP) zakupiono nowe dzwony w firmie Gogolak z Wrocławia.

  1. Dzwon Chrystus Król tonacja "g" waga 700 kg.
  2. Dzwon Matka Boża tonacja "ais" waga 420 kg.
  3. Dzwon Św Józef tonacja "dis" waga 190 kg.

Nowe dzwony poświęcił Bp. Wacław Wycisk dnia 1 września 1974 w asyście księży: Stobrawy, Kosytorza, Świerczoka, Kusza i innych.

Dzwon Matka Boża pękł wiosną 2007 roku. W dniu 14 marca 2007 w firmie Felczyński z Przemyśla, został zakupiony nowy. Poświęcenia nowego dzwonu dokonał bp. Paweł Stobrawa dnia 19 sierpnia 2007 roku, a już 3 września dzwon zawisnął w dzwonnicy.

Staraniem naszego proboszcza dokonano badania naszych dzwonów najnowszymi technikami pomiarowymi. Badanie to wykazało 17%-owy odchył tonu naszego największego dzwonu, czyli Chrystus Król. Według opinii badających, odchył tonu (nieczysty dźwięk) spowodowany jest faktem, iż był źle odlany.

Jest też w naszym kościele jeden mały dzwon, bez nazwy i znaków szczególnych o wadze ok. 30 kg. Niestety nie zachowały się żadne dokumenty lub notatki mogące jednoznacznie potwierdzić jego pochodzenie i czas w jakim znalazł się w naszym kościele. Relacje mieszkańców wykazują spore różnice i dlatego na razie nie będę ich zamieszczał, prosząc jednocześnie czytelników tego działu o pomoc w tym temacie.

Witold Segeth

Zdjęcia z poświęcenia w 1974 roku

Zdjęcie nowego dzwonu 2007 roku

Przy dzwonie Klaudia i Kinga Kaczmarek

Zdjęcia dzwonów obecnie, w dzwonnicy.

Mały dzwon nieznanego pochodzenia.