ZBOROWSKIE

Inwestycje i remonty

Opublikowano: środa, 30 stycznia 2013 18:01

Wykonanie chronologicznego opisu wydarzeń związanych z obiektami sakralnymi Parafii Zborowskie będzie trudne do wykonania, o ile w ogóle możliwe. Jak to w historii, szczególnie mozolne będzie ustalenie tych najstarszych dat, np. kiedy i przez kogo została wybudowana stara plebania? Kiedy powstała i kiedy zlikwidowano kaplicę w „Dwórku”? Jak wyglądało duszpasterstwo w okresie największego rozkwitu naszej wioski, czyli od ok. 1750 do ok. 1870 roku, kiedy to w szczytowym okresie, legalnie, oficjalnie, w sposób udokumentowany zatrudnienie w Zborowskiem znalazło ok. 130 osób?

Całkowicie inaczej przedstawia się sytuacja w sporządzeniu opisu dziejów najnowszych, a to ze względu na dbałość o historię, skrupulatne dokumentowanie i opisywanie poszczególnych wydarzeń, naszego proboszcza Dziekana Jana Grochlę.
Na moją prośbę związaną z prowadzeniem tej strony internetowej nasz proboszcz przygotował listę wydarzeń związanych z obiektami parafialnymi, które miały miejsce od momentu gdy został naszym duszpasterzem.
Lista przedstawia się imponująco. Zapraszam do lektury.

Witold Segeth

1982

- 21 lipiec - objęcie parafi
- sierpień - wrzesień - doprowadzenie starej plebanii do stanu używalności

1983

- 17 lipiec - początek budowy nowej plebanii - wytyczenie placu pod zabudowę

1985

- 7 październik - pierwsza noc na nowej plebanii

1986

- kwiecień - nowe ogrodzenie placu kościelnego

1987

- czerwiec - lipiec - remont organów

1988

- maj - wymiana 3-oje drzwi frontowych w kościele
- czerwiec - nowe ogrodzenie cmentarza

1989

- maj - montaż kraty w kościele, nowa brama przed kościołem, zrobienie betonowego pierścienia wokół kościoła
- czerwiec - kapitalny remont dachu na starej farze

1990

- maj - remont, nowe ramy witraży w prezbiterium

1991

- czerwiec - wymiana całej elektryfikacji w kościele

1992

- kwiecień - wrzesień - malowanie kościoła, montaż dwóch nowych bocznych ołtarzy, nowy ołtarz soborowy i ambonka, nowe dywany w prezbiterium

1993

- kwiecień - malowanie wieży i elewacji

1994

- lipiec - tynkowanie nowej plebanii

1995

- wrzesień - grodzenie obejść przy plebanii

1996

- 8 luty - zakup dachówki na kościół - firma Jopek

1997

- wrzesień - październik - wymiana dachu na kościele - firma Bartyla z Chudoby

1998

- wrzesień - nowe okna w kościele - 10 sztuk

1999

- kapitalny remont zakrystii, posadzka, wszystkie nowe meble, zakup blachy miedzianej na wieżę kościelną

2000

- maj - kapitalny remont wieży, wymiana konstrukcji drewnianej, pokrycie blachą miedzianą
- czerwiec - nowy jubileuszowy ołtarz w bocznej kaplicy

2002

- luty - kwiecień - zagospodarowanie placu kościelnego - kanalizacja deszczowa i nowy kuty płot

2003

- wrzesień - grudzień - przebudowa prezbiterium i ogrzewanie kościoła

2004

- konieczność wymiany ogrzewania na plebanii

2005

- 21 lipiec - założenie nowej radiofonizacji firma Rduch
- listopad - ocieplenie sklepienia kościoła

2006

- listopad - kapitalny remont organów - firma Hober

2007

- styczeń - zakończenie remontu organów
- sierpień - zakup nowego dzwonu - 420 kg

2008

- kwiecień - zakup nowej stajenki
- sierpień - nowe okna i witraże

2009

- cztery nowe witraże - lipiec - sierpień - remont ogrodu farnego

2010

- 22.06 montaż zegara na wieży

2011

- jesień - elewacja zewnętrzna kościoła, iluminacja, parking, zagospodarowanie przestrzeni przy kościele