ZBOROWSKIE

70-ta rocznica urodzin

Opublikowano: wtorek, 9 maja 2017 21:11

Dnia 3 maja 2017 o godzinie 14.30 odbyła się w naszym kościele uroczysta msza św. z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin naszego Ks. Bp Pawła Stobrawy.

Bardzo nam miło że nasz biskup pamięta o nas i taką okrągłą rocznicę postanawia obchodzić u nas, wśród swoich znajomych i rodziny.

Z drugiej strony, na poniższych kilku zdjęciach, które chciałbym pokazać, widać że i nasi mieszkańcy i nasze lokalne władze pamiętają o takich rocznicach i nie omieszkują w należyty sposób ich uczcić.

Na tą podniosłą uroczystość przyjechał również nasz dobry znajomy Ks. Prof. Józef Bremer.

Zapraszam na krótką relację zdjęciową z tej uroczystości.

Źródła:

  1. Opracowanie: Witold Segeth
  2. Zdjęcia: Beata Przywara i Sebastian Segeth
  3. Opracowanie graficzne: SEGETH-NET