ZBOROWSKIE

Spotkanie Kręgu Przyjaciół Zapomnianej Historii

Opublikowano: niedziela, 1 września 2013 11:36

Krąg Przyjaciół Zapomnianej Historii

spotkanie w Zborowskiem

31 sierpień 2013

Dnia 31 sierpnia 2013 o godz. 15.00 w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego rozpoczęło się spotkanie otwarte Kręgu Przyjaciół Zapomnianej Historii, działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kochanowicach.

Organizatorem całego spotkania w Zborowskiem była pani Helena Ledwoń.

Spotkanie otworzył ks. proboszcz Jan Grochla, bardzo interesującą prelekcją na temat powstania parafii i budowy kościoła w Zborowskiem.

Całą prelekcję trwająca ponad 30 minut można wysłuchać i zobaczyć poniżej.

Po zakończonej prelekcji i krótkim nabożeństwie była możliwość rozmowy z proboszczem i zadania dodatkowych pytań.

Bez pamiątkowego zdjęcia z klubowiczami i mieszkańcami Zborowskiego nie mogło się obyć.

Następnie wszyscy wybrali się na przemarsz ulicami Zborowskiego.

Sołtys Zborowskiego pan Henryk Pietrucha i pan Henryk Pluta przekazują najnowsze informacie z działań jakie podejmuje obecnie gmina Ciasna w sprawie ratowania i odbudowy zabytkowej fabryki.

Następne pamiątkowe zdjęcie przy fabryce.

Jerzy Kosytorz opowiada o fabryce fajek.

Naprzeciw klasztoru zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie z uchwyconą wieżą naszego kościoła.

Jurek Kosytorz zaprosił wszystkich na plac szkolny, by pokazać i opowiedzieć o kamieniach granicznych jakie zostały znalezione podczas prac remontowych boiska szkolnego.

Spacerując dalej ulicami Zborowskiego, wszyscy uczestnicy wrócili na parking przed kościołem, by następnie udać się do kawiarni "Relax", gdzie bardzo gościnnie, w pięknie przygotowanej sali przyjął nas jej gospodarz i sołtys zarazem pan Henryk Pietrucha.

Następnie głos zabrała pani Marzena Koza, koordynator spotkań Klubu Przyjaciół Zapomnianej Historii.

By zrealizować program spotkania głos zabrali prelegenci i tak jako pierwszy temat omawiał pan Czesław Tyrol. W bardzo piękny sposób, pokazując wiele interesujących eksponatów, omówił surowce naturalne naszych okolic.

Miłym przerywnikiem, a jednocześnie ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich była recytacja wierszy poświęconych fabryce fajek, które zaprezentowała sama ich autorka - pani Helena Ledwoń.

Technologię produkcji fajek w fabryce w Zborowskiem omówił pan Jerzy Kosytorz. Przy okazji zaprezentował piękną tablicę eksponującą fajki produkowane kiedyś u nas.

Oprawę audiowizualną zapewniła nam firma SEGETH-NET, a pomagał też pan Kamil Kaczmarek

Następnie ja przedstawiłem zgromadzonym historię odkrycia fabryki prezentując początkową korespondencję, czasopisma, wydawnictwa i moją kolekcję fajek.

Na zakończenie chciałbym serdecznie wszystkim podziękować za przybycie i pomoc w zorganizowaniu tego spotkania wyrażając nadzieję iż nie było ostatnim.

Witold Segeth

Opracowanie graficzne: SEGETH-NET