ZBOROWSKIE

Genealogiczne vademecum

Opublikowano: czwartek, 21 lipca 2022 11:29

Zapraszam Państwa do obejrzenia materiału filmowego będącego podsumowaniem prelekcji pt. „Genealogiczne vademecum w praktyce”, która miała miejsce 24 maja 2022 r. w OSP Molna.

Jednocześnie chciałbym złożyć serdeczne podziękowania na ręce osób, które pomogły w realizacji tego projektu:

  • Panu Alfredowi Jochem, Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Molnej, za udostępnienie lokalu na spotkanie w remizie OSP, poczęstunek i ogromną przychylność dla nas wszystkich, co dało się odczuć na każdym kroku;
  • Krzysztofowi Bulla za przygotowanie i przedstawienie prelekcji;
  • Alinie Grzebieli za udokumentowanie tego spotkania na zdjęciach. Kilka z nich można zobaczyć poniżej;
  • Marcinowi Łuckiemu za przygotowanie nagłośnienia i rejestrację dźwięku, które zostało wykorzystane do udźwiękowienia materiału wideo;
  • Sebastianowi Segeth za obsługę elektroniczną, prowadzenie spotkania, przygotowanie materiału wideo oraz umieszczenie na mojej stronie;
  • Mojej żonie Zofii za pomoc w przygotowaniu materiału, który przedstawiłem.

Po obejrzeniu zdjęć ze spotkania zapraszam do zapoznania się z przygotowanym filmem umieszczonym pod linkiem poniżej.

Opracował: Witold Segeth

Opracowanie graficzne: SEGETH-NET