ZBOROWSKIE

Wystawa Gdynia

Opublikowano: czwartek, 11 października 2012 14:18

Na przygotowanej w Muzeum Miasta Gdyni największej w Polsce wystawie fajek oraz tabakier z Pomorza nie zabrakło eksponatów ze Zborowskiego. Wystawa przygotowana została z okazji zorganizowanego w Gdańsku kongresu Międzynarodowej Akademii Fajki (Académie Internationale de la Pipe) z siedzibą na Uniwersytecie w Liverpoolu. Organizacja ta zrzesza najwybitniejszych badaczy i kolekcjonerów fajek z całego świata. Jednym z najważniejszych kierunków badawczych są dawne fajki gliniane, takie jak produkowane ongiś w Zborowskiem. Kongres odbył się w dniach od 25 do 29 września br., a wystawę można zwiedzać do 4 listopada 2012 r.

Na części wystawy w Muzeum Miasta Gdyni: fajki ze Zborowskiego, fragmenty pojemników, w których je wypalano, gliniane płytki do kontroli temperatury wypalania fajek w piecu, rysunki znaków na fajkach z "Fabrike in Schlesien" oraz zdjęcia pokazujące obecny stan osiemnastowiecznej fabryki w Zborowskiem. Fot. Edward Zimmermann.

Dodatkowe informacje znajdą państwo tutaj i tutaj.