ZBOROWSKIE

Edward Zimmermann - Rozpoznawanie fajek

Opublikowano: niedziela, 23 lutego 2014 12:25

Edward Zimmermann, Rozpoznawanie fajek pochodzących z wytwórni w Rościnie (Fabrike in Rostin) i Zborowskiem (Fabrike in Schlesien) w: Fajki gliniane, Gdańsk 1994, s. 55-57 (z tablicami).

Tablice, do których odnosi się przypis 1.

Źródło: Edward Zimmermann, Rozpoznawanie fajek pochodzących z wytwórni w Rościnie ( Fabrike in Rostin ) i Zborowskiem (Fabrike in Schlesien) w: Fajki gliniane, Gdańsk 1994, s. 55-57 (z tablicami).