ZBOROWSKIE

Wykopaliska

Opublikowano: środa, 18 stycznia 2012 12:36

Odkrycie najcenniejszego na ziemiach polskich zabytku fajczarskiego, jakim niewątpliwie jest budynek osiemnastowiecznej fabryki fajek w Zborowskiem oraz udokumentowanie, że jest to słynna “Schlesis Fabrice”, było dużym wydarzeniem w środowisku naukowym.

Publikacje na ten temat, autorstwa Edwarda Zimmermanna i Witolda Segetha, trafiły do badaczy w kraju i za granicą.

Fot. 1: Edward Zimmermann (z lewej) i Witold Segeth (z prawej) po wyczyszczeniu i wypłukaniu fajek podczas wykopalisk – 1989 r. Fot. Elżbieta Zimmermann

W 1989 roku wykopaliska archeologiczne w rejonie obecnej ul. Fabrycznej, z ramienia Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, prowadziła Dorota Mikłaszewicz, a oficjalnym konsultantem był Edward Zimmermann.

Fot. 2: Wytyczanie stanowisk archeologicznych

Fot. 3: Pierwsze wykopy

Fot. 4: Pomiary uzupełniające

Warto dodać, że pani archeolog miała bardzo dobre przygotowanie do tych badań. Jest autorką znakomitej pracy magisterskiej pt. “Fajki z badań archeologicznych w Toruniu” oraz obszernej, rewelacyjnej publikacji zatytułowanej “Fajki z wraków zalegających na dnie Zatoki Gdańskiej”.

Fot. 5: Dorota Mikłaszewicz w trakcie pracy

Pozyskany w Zborowskiem materiał badawczy przewieziony został do Gdańska celem dalszych badań.

Fot. 6: Fragmenty fajek w ścianie wykopu

Fot. 7: Elżbieta Zimmermann z wykopanymi fragmentami fajek

Fot. 8: Najwięcej fajek znajdowało się na łące parafialnej na wysokości ogromnego klonu

Wiele serca i pracy w wykopaliska włożyli członkowie “Klubu Archeo”, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Ciasnej.

Fot. 9: Członkowie “ Klubu Archeo” podczas wykopalisk

Fot. 10: Członkowie “Klubu Archeo”, przerwa w wykopaliskach

Po zakończeniu wykopalisk Dorota Mikłaszewicz przystąpiła do przygotowania największej w XX wieku wystawy fajczarskiej, zatytułowanej “Z fajką przez stulecia”.

Fot. 11: Komisarz wystawy Dorota Mikłaszewicz (w środku między osobami z fajkami)

Fot. 12: Od lewej Zofia Segeth, Dorota Mikłaszewicz, Edward Zimmermann

Na ekspozycji nie zabrakło również fajek ze Zborowskiego, które wzbudzały duże zainteresowanie zwiedzających.

Fot. 13: Zwiedzający wystawę

Fot. 14: Fajki ze Zborowskiego prezentowane w Muzeum Morskim w Gdańsku

O randze tej wystawy najlepiej świadczy fakt, że ówczesny dyrektor, Przemysław Smolarek, przeznaczył na ekspozycję fajek wszystkie sale wystawowe symbolu Gdańska, słynnego Żurawia nad Motławą. I to na półtora roku. A dla jednorodnych fajek z białej glinki kaolinowej, takich jak ze Zborowskiego, przeznaczono całe piętro tego wspaniałego zabytku.

Fot. 15: Sala wystawowa Muzeum Morskiego w Gdańsku

Opracowanie: Witold Segeth

Autorzy zdjęć:
Elżbieta Zimmermann - Fot. 1
Edward Zimmermann - Fot. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14
Witold Segeth - Fot. 10, 12
Broszura CMM Gdańsk - Fot. 15