ZBOROWSKIE

Remont szkoły w Zborowskiem

Opublikowano: czwartek, 3 kwietnia 2014 20:11

Szkoła i szkolnictwo w Zborowskiem to temat dość długi i odległy. Z grubsza licząc dobrze ponad 200 lat. Na tej stronie można przeczytać na ten temat wiele, ale ponieważ w okresie letnim 2013 miał miejsce kolejny jej remont postanowiłem to uwiecznić tym niewielkim artykułem i kilkoma zdjęciami.

Tak szkoła wygląda dzisiaj, po remoncie kapitalnym części zewnętrznej w ramach którego dokonano osuszenia budynku, wymianę pokrycia dachowego, gdzie starą mocno zużytą dachówkę zstąpiono blacho-dachówką. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną. Cały budynek został ocieplony i została wykonana nowa elewacja zewnętrzna, a od strony podwórka dobudowano nowy przedsionek. Powyżej części mieszkalnej i szkolnej wymurowano też nowe kominy. Całkowity koszt tego remontu to 330 tyś. zł.

W najbliższym okresie zaplanowano wymianę centralnego ogrzewania. Stary, mocno wysłużony piec węglowy planuje się zastąpić nowym, gazowym i podłączenia go do istniejącej już u nas sieci gazowej.

Poniżej można zobaczyć jeszcze kilka fotek, w zestawieniu kilku starych przedstawiających naszą szkołę w różnych okresach.

To zdjęcie wykonano chyba z okna lub dachu klasztoru.

Czy ktoś z tych panów rozpoznaje się na zdjęciu - jeśli to możliwe proszę o kontakt.

Na zakończenie jeszcze fotka nowej szkoły.

Czy ktoś ma jeszcze jakieś inne stare zdjęcia naszej szkoły? Chętnie bym tu zamieścił.

Opracował: Witold Segeth

Źródła:

  1. Informacji na temat remontu udzieliła dyr. Aneta Chyra.
  2. Informacje o kosztach -informacja publiczna Urządu Gminy Ciasna
  3. Zdjęcia - WItold Segeth
  4. Stare zdjęcia - pocztówki i zdjęcia rodzinne mieszkańców.
  5. Mapa - Google-map
  6. Opracowanie graficzne - SEGETH-NET