ZBOROWSKIE

Inauguracja roku szkolnego 2013/14

Opublikowano: sobota, 15 lutego 2014 15:41

Rok szkolny rozpoczął się mszą świętą o godz. 9.00 w naszym kościele się 2 września 2013. Do kościoła przybyli wszyscy uczniowie, całe grono pedagogiczne, pierwszaki z rodzicami i parafianie. Główna ceremonia nastąpiła po komunii, kiedy to proboszcz Jan Grochla poprosił pierwszoklasistów przed ołtarz by poświęcić tornistry i całe wyposażenie jakie się w nich znajdowało, a następnie udzielił błogosławieństwa na nowy rok szkolny.

Do pierwszej klasy w tym roku przystąpiło siedmioro uczniów i tak od lewej są to: Marek Mrozek, Sandra Majer, Damian Kosytorz, Oliwia Koza, Jakub Pruski, Jakub Saflik, Marcin Sygula.

Po uroczystościach w kościele, pierwszoklasiści wraz z rodzicami i pozostali uczniowie udali się do szkoły.

Wszyscy zebrali się w pięknie przygotowanej i przystrojonej na tę okazję sali gimnastycznej.

Spotkanie rozpoczęło się przekazaniem obowiązków dyrektora szkoły z rąk pana Andrzeja Rojka, na ręce pani Anety Chyra.

Następnie uczniowie starszych klas powitali pierwszoklasistów pięknym programem artystycznym, recytując wiersze i śpiewając piosenki.

Rodzice pierwszaków bacznie obserwowały piękne przedstawienie.

Po części artystycznej, nowa pani dyrektor (Aneta Chyra) dokonała pasowania pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły.

Po pasowaniu pierwszoklasiści złożyli ślubowanie.

A tak okazale prezentowali się na zakończenie uroczystości.

Po zakończeniu uroczystości, poprosiłem grono pedagogiczne i uczniów o pamiątkowe zdjęcie.

Od lewej: 1. Andrzej Rojek, 2. dyr. Aneta Chyra, 3. Gabriela Pruska, 4. Klaudia Górniak, 5. Maria Pawełczyk, 6. Jan Ochman, 7. Elżbieta Misztal, 8. ks. Jan Grochla, 9. Kamila Polaczek, 10. Czesław Imiołczyk, 11. Szczepan Misztal (woźny). Na zdjęciu brakuje 12. Jerzego Kosytorza, 13. Leny Inglot, 14. Wojciecha Inglot, 15. Klaudii Waclawik

Zdjęcia klasowe

Klasa VI - ponieważ kilkoro uczniów nie wyraziło zgody, nie zrobiłem zdjęcia grupowego, ale aby nie pominąć tej klasy zamieszczę poniżej zdjęcia indywidualne szóstoklasistów.

Na zakończenie jeszcze dwa zdjęcia zrobione na specjalne życzenie.

Wszystkim uczniom, gronu pedagogicznemu i naszemu proboszczowi bardzo dziękuje za pomoc i współpracę w przygotowaniu tego materiał.

Witold Segeth

Zdjęcia i opracowanie graficzne: SEGETH-NET
Zborowskie - wrzesień 2013