ZBOROWSKIE

Praca magisterska Elżbiety Misztal

Opublikowano: piątek, 14 września 2012 21:05

Pewnego razu poprosiłem o pomoc w rozwoju tej strony panią Elżbietę Misztal, nauczycielkę i wieloletnią dyrektorkę Szkoły Podstawowej w Zborowskiem.

Już podczas pierwszego spotkania dowiedziałem się że pani Misztal napisała pracę magisterską poświęconą naszej szkole i wyraziła niemal od razu zgodę na jej zamieszczenie na stronie internetowej - www.zborowskie.info

Praca ta, to ogromny zbiór informacji historyczno-pedagogicznych z którego wybrałem najciekawsze jak sądzę fragmenty dotyczące historii szkoły, uczniów i pedagogów, które przedstawiam poniżej.


Witold Segeth

Wybrane fragmenty pracy: