ZBOROWSKIE

Caritas w Zborowskiem

Opublikowano: niedziela, 7 lutego 2016 13:43

Dnia 20 grudnia 2015 roku w sali kawiarni "Relax" odbyło się zorganizowane przez stację Caritas spotkanie wigilijne dla seniorów naszej wioski (powyżej 65 lat), przy dużym i już kolejnym współudziale władz naszej gminy.

Całość przygotowała przewodnicząca pani Urszula Ledwoń wraz z zespołem współpracowników. Na zdjęciu obok, obserwuje program artystyczny o tematyce wigilijnej przygotowany przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły.

Początkowo zamierzałem przedstawić tylko relację fotograficzną z tego wydarzenia, ale na spotkaniu nasz proboszcz Jan Grochla powiedział mi, że istnieje kronika Caritasu w Zborowskiem pisana przez panią Małgorzatę Matejczyk, więc postanowiłem przyjrzeć się tematowi bliżej i umówiłem się na spotkanie.

Pani Matejczyk pokazała mi kronikę, a właściwie dwie, pięknie prowadzone, bogato ilustrowane i szczegółowo opisujące działalność Caritasu od momentu powstania po dzień dzisiejszy. Podczas spotkania opowiedziała mi całą historię, a ja spróbuję to przedstawić.

Tak więc wszystko zaczęło się 27 października 1989 roku, kiedy to na prośbę, sugestię bp. Alfonsa Nosola (Diecezji Opolskiej) z Rady Parafialnej wydzielono trzyosobową grupę w składzie: Urszula Ledwoń, Paweł Kosytorz i Małgorzata Matejczyk, której zadaniem było rozpoczęcie działalności w sferze niesienia pomocy i opieki mieszkańcom. Nieco później do grupy dołączyli: Irena Popławska, Alojzy Ledwoń, Anna Świtała i Elżbieta Misztal.

Ten skład osobowy utworzył w Zborowskiem parafialną grupę Caritas.

Z początku skoncentrowano się na przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego dotyczącego zapotrzebowania na tego typu działalność. Gdy okazało się, że takowe jest, rozpoczęła się właściwa działalność tej grupy. Dynamiczny jej rozwój nastąpił po akcji przeprowadzonej przez bp. Alfonsa Nosola, który otrzymał z Niemiec pomoc dla mieszkańców Diecezji Opolskiej i potrzebował ludzi w terenie, którzy pomogliby mu w dotarciu do ludzi tej pomocy potrzebujących. W diecezji opolskiej wydzielono rejony i tak nasz Caritas działał, w tzw. rejonie Kluczborskim, gdzie osobą prowadzącą był ksiądz Edmund Podzielny, człowiek o wielkim sercu i ogromnym zaangażowaniu w działalność pomocową.

Dzięki dużej dynamice jaką wykazywała się nasza grupa Caritas udało się pozyskać pomieszczenie w budynku nowej szkoły, a w ramach dalszego rozwoju stacji nie tylko u nas, lecz także w całym kraju, rozpoczęto działalność w bezpośrednim niesieniu pomocy i opieki medycznej osobom starych i chorych.

Ogromne zaangażowanie członków naszej grupy Caritas (wyprzedzali działania innych) spowodowało to, iż byli zapraszani do innych miejscowości by służyć pomocą w organizacji działań tamtejszych struktur, jak również wielokrotnie sami gościli w Zborowskiem przedstawicieli tych grup by pokazać jak to się robi u nas.

Na uwagę zasługuje również działalność wykraczająca nieco poza, nazwijmy to statutowe, obowiązki. Nasz proboszcz organizuje pielgrzymki dla parafian, a przy współudziale naszego Caritas udało się namówić starszych mieszkańców do udziału w nich. Bywało, że na pielgrzymki jechały nawet osoby po 80-dziesiątce, spokojne, że w razie potrzeby mogą liczyć na pomoc. Jak trudno namówić osoby w takim wieku na jakikolwiek wyjazd to wiedzą chyba tyko ci, którzy postanowili te osoby wyciągnąć z domu, ale zostało to nagrodzone satysfakcją, entuzjazmem i dużymi podziękowaniami tych, którzy brały w tym udział.

Innym rodzajem działalności jest organizowanie św. Mikołaja. Ponieważ już od 30-stu lat regularnie odwiedza nas bardzo gustownie ubrany i zawsze dobrze przygotowany św. Mikołaj, członkowie naszej stacji przygotowują prezenty i wyjeżdżają razem z nim obdarować dzieci prezentami, upominkami. Pierwszy wyjazd do domu dziecka w Ciasnej (1997), nie był może zbyt udany, nie licząc uradowanych dzieciaków, ale już każdy następny od tamtej pory wyjazd do Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Rusinowicach to duże, godne zauważenia i naśladowania wydarzenie.

Ten wiersz obok, napisany przez dzieci z Ośrodka w Rusinowicach, dla naszego św. Mikołaja i stacji Caritas mówi sam za siebie.

Sporo wysiłku kosztowała członków naszej grupy powódź w 1997 roku. Wtedy to nasza parafia nawiązała kontakt z parafią pod wezwaniem św. Mikołaja w Żelaznej koło Opola. Na miejsce ze Zborowskiego pojechała czteroosobowa delegacja, by porozmawiać z mieszkańcami i poznać największe potrzeby. Rozmiar strat, jaki zobaczyli zmobilizował ich do działania, a ilość listów z różnymi formami podziękowań odzwierciedla wielki wkład pracy naszego proboszcza, stacji Caritas jak i mieszkańców naszej wioski.

Wracając do wydarzeń aktualnych trzeba powiedzieć, iż spotkania opłatkowe dla seniorów, osób samotnych i chorych organizowane są od 1995 roku - jak by nie liczył to już 20 lat!

W tym roku po raz kolejny już aktywnie w przygotowanie włączyła się nasza władza samorządowa i muszę powiedzieć, że miało to bardzo pozytywny wydźwięk.

W pięknej, bardzo gustownie i estetycznie przygotowanej sali kawiarni "Relax", z ramienia Urzędu Gminy Ciasna przywitała wszystkich zaproszonych gości Sekretarz Gminy pani Albina Pogoda, a następnie powitaniem i modlitwą rozpoczął spotkanie nasz proboszcz Jan Grochla.

Dzięki dużemu zaangażowaniu grona pedagogicznego naszej szkoły i obecnej również na sali pani dyrektor Anety Chyra mogliśmy zobaczyć jasełka w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej w Zborowskiem.

Występ bardzo podobał się zebranej publiczności i wielokrotnie został nagrodzony dużymi brawami.

Następnie zabrał głos wójt, pan Zdzisław Kulej. Dziękując wszystkim za przybycie i spotkanie przekazał mieszkańcom garść najświeższych informacji dotyczących gminy i samego Zborowskiego. Ponieważ mieliśmy w 2015 roku ogromny wysyp inwestycyjny, a nie wszystko jeszcze zostało zrobione, więc uzyskaliśmy zapewnienie, że Gmina dopełni wszystkich zobowiązań, by zakończyć należycie to, co zostało już rozpoczęte.

Osobiście uważam, iż dobrze się stało, że przedstawiciele samorządowi przyłączyli się do zorganizowania tego spotkania i aktywnie się w nie włączyli. W kuluarach po spotkaniu można było usłyszeć wiele pozytywnych opinii na ten temat.

Po wystąpieniu wójta ponownie zabrał głos nasz proboszcz i modlitwą przed jedzeniem zaprosił wszystkich do uroczystej, dobrze i obficie przygotowanej kolacji wigilijnej.

Po kolacji, przedstawiciele stacji Caritas obdarowali wszystkich zaproszonych gości skromnymi upominkami.

Ostatnim punktem spotkania była prezentacja multimedialna, przygotowana przez sekretarza gminy panią Albinę Pogoda przedstawiająca w kilku etapach naszą gminę, aktualne wydarzenia, plany inwestycyjne, a zakończona prezentacją starych zdjęć i dokumentów związanych z naszym regionem, gminą, Zborowskiem i jego mieszkańcami.

Opracował: Witold Segeth

Źródła:

  1. Zdjęcia - Witold i Sebastian Segeth
  2. Opracowanie graficzne - SEGET-NET
  3. Historia Caritas przedstawiona na podstawie wglądu w kroniki i wywiadu z M.Matejczyk.