ZBOROWSKIE

Wiercenia geologiczne

Opublikowano: środa, 18 stycznia 2012 12:40

W Zborowskiem już kilkakrotnie miały miejsce wiercenia geologiczne.

Na stronach Państwowego Instytutu Geologicznego można znaleźć sporo materiałów na ten temat.

Według tych danych dwa ostatnie wykonano w 1985 roku które prezentuje poniższa tabela i dwie mapki.

Zdjęcie obok niestety nie prezentuje wieży jaka stała kiedyś w Zborowskiem - może ktoś z oglądających ma takowe chętnie przedstawię oryginalne.

Nr odwiertu Nazwa odwiertu Głebokość Cel wiercenia Stratygrafia na dnie Rok Szer. geogr. Dług. geogr. Miejscowość
125004 PRZYSTAJŃ 22/84 47,20 złożowy trias górny 1985 50°46′34,93″ 18°40′56,07″ Zborowskie
125009 PRZYSTAJŃ 23/84 61,00 złożowy trias górny 1985 50°47′43,48″ 18°42′47,58″ Zborowskie

Niestety mam wątpliwości co do prawidłowej lokalizacji tych wierceń ponieważ analizując dane ostatniego odwiertu stwierdziłem spory rozrzut w lokalizacji. Być może wynika to z różnych sposobów prezentowania danych i tu za Wikipedią przedstawiam co następuje:

Współrzędne geograficzne – szerokość i długość geograficzna mierzone w stopniach, minutach i sekundach kątowych. Początkiem układu współrzędnych geograficznych jest przecięcie się południka zerowego (Greenwich) z równikiem.

Współrzędne geodezyjne (elipsoidalne, krzywoliniowe) – w przeciwieństwie do współrzędnych geograficznych powierzchnią odniesienia nie jest kula, lecz elipsoida obrotowa.

Odwzorowanie kartograficzne (geograficzne) – określony matematycznie sposób dwuwymiarowego i przeskalowanego przedstawiania powierzchni części lub całości kuli ziemskiej lub innego ciała niebieskiego na płaszczyźnie.

W przypadku kuli ziemskiej odwzorowanie przeprowadza się w taki sposób, aby każdemu punktowi na powierzchni kuli lub elipsoidy(będących modelami powierzchni Ziemi) jednoznacznie odpowiadał kreślony punkt lub zbiór punktów na płaszczyźnie. W ten sposób siatka geograficzna zostaje odwzorowana w siatkę kartograficzną, złożoną z obrazów południków i równoleżników, stanowiącą podstawowy element map.

W 1980 roku też miał miejsce jeden odwiert. Do tej lokalizacji też mam wątpliwości. Jeśli ktoś miałby bardziej precyzyjne dane lub mógł mi bezpośrednio wskazać miejsce to chętnie to zweryfikuję.

Nr odwiertu Nazwa odwiertu Głebokość Cel wiercenia Stratygrafia na dnie Rok Szer. geogr. Dług. geogr. Miejscowość
23681 KAMIEŃSKO 4L 50,00 kartograficzny czwartorzęd 1980 50°47′51,86″ 18°42′53,63″ Zborowskie

Największe prace wiertnicze miały miejsce na przełomie 1970 roku, które sam jeszcze trochę pamiętam z dzieciństwa. Wiercenie rozpoczęto 1 października 1969 a zakończono 11 kwietnia 1970 roku. Tak mówią oficjalne dane, natomiast rzeczywistość była trochę inna, bo pamiętam sprzątanie po tym odwiercie ciągnęło się jeszcze ładnych kilka lub nawet kilkanaście lat.

Zleceniodawcą był Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie, a wykonawcą Przedsiębiorstwo Geologiczne z siedzibą w Katowicach.

W tym przypadku potrafię dokładnie zlokalizować miejsce wiercenia, co przedstawia poniższa mapka. Żółta strzałka określa dokładny punkt, a czerwony punkt dane instytutu.

Był to odwiert badawczy mający na celu rozpoznanie budowy geologicznej oraz wyjaśnienie możliwości występowania bituminów (ropy naftowej, asfaltów). Wykonano go do głębokości 1 801,5 metra, oznaczono numerem 100350 i nazwą KULEJE IG-1.

Nazwy wszystkich odwiertów jakie miały u nas miejsce budzą pewną moją ciekawość, bo związane są z innymi miejscowościami, ale być może wynikało to z uwarunkowań administracyjnych panujących na naszym terenie w tamtym czasie.

Według dokumentacji wiertniczej, otwór wykonano z poziomu 290 m n.p.m. (według mnie z poziomu 260). Do głębokości 901 metrów zastosowano rury o średnicy 308 mm, a następnie o średnicy 216mm.

Rdzenie z odwiertu po badaniach dostarczono do Archiwum Rdzeni Wiertniczych w Hołownie, z adnotacją iż pierwotnie było to w 22-ch skrzyniach. Piszę pierwotnie , bo w rubryka z aktualną ilością skrzyń jest pusta, więc nie wykluczone że rdzeni tych już w archiwum nie ma.

Obecnie wyniki badań nie są już tajemnicą i można do nich dotrzeć, ale to temat na osobny artykuł i jak dla mnie trochę zbyt skomplikowany więc sobie daruję, chyba że ktoś mi pomoże?!

Pamiętam że pracowników pracujących przy odwiercie rozlokowano wśród mieszkańców i tak w naszej rodzinie zakwaterowaliśmy dwie osoby. Jak do tej pory nie znalazłem żadnego zdjęcia z tych prac - może ktoś ma takowe - chętnie bym tu zamieścił.

Jest w Zborowskiem jeszcze jedno stanowisko geologiczne opisane pod nazwą ŚLADY EKSPLOATACJI RUDY ŻELAZA - ZBOROWSKIE nr. CBDG 648 którego lokalizację przedstawia poniższa mapka.

Niestety nie udało mi się dotrzeć do żadnej dokumentacji, planów czy opisów tych badań.

Opracował Witold Segeth

Źródła:

  1. Dane o odwiertach i współrzędne - Państwowy Instytut Geologiczny
  2. Mapy - Google map
  3. Zdjęcie - Grafika Google
  4. Opracowanie graficzne - SEGETH-NET